De bever in het rivierengebied - Huidig voorkomen, juridische status, knelpunten en toekomst