Bevers langs de Hoge Vaart te Almere - Mitigatieplan ten behoeve van de aanleg van hoogspanningskabels