Veldwerkgroep

Veldwerk in de Donau delta, Roemenië
Foto: Jan Buys

Ga eens het veld in met de veldwerkgroep!

Ooit een franjestaart zien jagen? Of een veldspitsmuis in je vingers gehad? Er zijn maar weinig mensen die alle in Nederland voorkomende zoogdieren ooit 'in het wild' hebben gezien. Dat komt vooral omdat de meeste zoogdieren een verborgen levenswijze hebben, en daardoor moeilijk zijn waar te nemen.

De veldwerkgroep streeft naar het vergroten van de kennis die nodig is voor het waarnemen van zoogdieren in het veld. We organiseren daarom regelmatig activiteiten waarop de overdracht en uitbreiding van deze kennis centraal staat. Er worden elk jaar meerdere muizen- en vleermuisweekenden in Nederland gehouden. Bovendien is er elk jaar een zomerkamp in het buitenland (Europa). Van al deze activiteiten worden verslagen gepubliceerd waarin de waarnemingen worden beschreven. De waarnemingen worden verzameld in databases, die onder voorwaarden ook door derden gebruikt kunnen worden.

Weekenden

Tijdens vleermuisweekenden worden in de avond- en ochtendschemer koloniebomen gezocht met behulp van vleermuisdetectors. ´s Avonds worden vleermuizen uit eerder gevonden koloniebomen gevangen en gedetermineerd. Midden in de nacht worden jagende vleermuizen opgespoord, en vaak worden vleermuizen gevangen met mistnetten.

Tijdens muizenweekenden staan honderden vallen (live traps en pitfalls) in het veld. Deze worden driemaal per nacht gecontroleerd waarna gevangen muizen worden gewogen, gemerkt en vrijgelaten. Ook wordt er soms gebruik gemaakt van boomvallen om slaapmuizen te vangen. Verder zijn er soms weekenden waarop bijvoorbeeld braakballen worden geplozen, of zoogdiersporen worden gezocht.

Alle weekenden worden aangekondigd op de activiteitenpagina.

Zomerkamp

Tijdens het jaarlijkse zomerkamp in het buitenland (Europa) worden alle zoogdieren die in een bepaald gebied voorkomen, geïnventariseerd. Daarvoor worden verschillende inventarisatiemethoden ingezet. Deze kampen zijn in het bijzonder geschikt om kennis te maken met zoogdiersoorten die niet in Nederland voorkomen of hier heel zeldzaam zijn.

Materiaal voor veldonderzoek

Tijdens kampen en weekenden wordt er vaak nieuw materiaal getest. Het uitproberen van nieuwe technieken voor veldonderzoek is een van de speerpunten van de veldwerkgroep. Daarnaast heeft de veldwerkgroep materiaal voor veldonderzoek in beheer. Dit materiaal kan, afhankelijk van de situatie, gehuurd of geleend worden.

Publicaties

Van alle weekends en zomerkampen publiceert de veldwerkgroep verslagen. In deze verslagen worden de verschillende inventarisatiemethodes besproken en wordt een overzicht gegeven van alle waarnemingen die zijn gedaan. Soms worden de verslagen gedeeltelijk of geheel in het Engels of het Frans geschreven. De literatuurlijst geeft een overzicht van alle publicaties, gesorteerd op auteursnaam. Alle publicaties van de veldwerkgroep zijn gratis te downloaden van de publicatie-pagina.  Op onze website vind je ook beelden van onze cameravallen (stilstaand en bewegend), die zijn gemaakt tijdens inventarisaties.  

Ga mee!

Voor een eerste kennismaking met de veldwerkgroep tijdens een van onze studieweekenden is het niet noodzakelijk dat je al lid van de Zoogdiervereniging bent. Voor zomerkampen gelden andere afspraken. Om mee te doen aan een van de veldstudieweekenden geef je je op zoals vermeld op onze activiteitenpagina.

N.B.: Op alle activiteiten is het Huishoudelijk reglement van de Veldwerkgroep van toepassing.

Contact

Voor vragen aan de veldwerkgroep kunt u mailen naar dit e-mail adres.