Materiaalverhuur voor onderzoek

Vallen voor het vangen van kleine grondgebonden zoogdieren.
Vallen voor het vangen van kleine grondgebonden zoogdieren.

De veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging beschikt over materiaal voor onderzoek naar zoogdieren in het veld. Dit materiaal wordt gebruikt op onze veldstudieweekenden en zomerkampen, maar is tevens beschikbaar om te huren voor andere veldstudieprojecten. Voor leden van de zoogdiervereniging en voor de NJN/JNM kan het materiaal kostenloos gebruikt worden. Op deze pagina is te lezen welk materiaal er beschikbaar is, en hoe dit gehuurd kan worden.

Beschikbaar materiaal

 • Longworth life traps
 • Heslinga life traps
 • Sherman life traps
 • Merkschaartjes
 • Veerunsters
 • Pettersson D100 vleermuisdetectors
 • Pettersson D200 vleermuisdetectors
 • Elekon Batloggers M
 • Pulsar XP38 warmtebeeld camera
 • Mostela cameravallen
 • Struikrover cameravallen
 • Reconyx Hyperfire HC500 cameravallen
 • Bushnell Agressor HD Low Glow Cameravallen

Hoe huur je het materiaal?

Huur van bovenstaande materialen kan worden aangevraagd door een aanvraagformulier in te vullen en op te sturen. De aanvraag zal worden gecontroleerd en er wordt gekeken of het materiaal voor de betreffende periode nog beschikbaar is. Vervolgens wordt het (al dan niet gecorrigeerde) formulier weer teruggestuurd naar de aanvrager en naar de penningmeester van de veldwerkgroep. Wanneer het eventueel verschuldigde huurbedrag + borg op de rekening van de veldwerkgroep is gestort zal het materiaal naar de huurder worden verstuurd, of kan het materiaal worden afgehaald.

Houd er rekening mee dat het overmaken van geld enige werkdagen kost. Maak daarom uiterlijk een week voor de gewenste verzenddatum het verschuldigde bedrag over. Lees eerst het uitleenregelement onderaan deze pagina. Download vervolgens het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier moet worden verstuurd als attachment in een e-mail naar de materiaalbeheerderLet op: tussen 1 december en 1 maart worden er geen inloopvallen verhuurd!

Voor het vangen van kleine zoogdieren met inloopvallen is een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Het gaat hierbij om het vangen van spitsmuizen, ware muizen, woelmuizen en (normaliter als mogelijke ‘bijvangst’) wezel en hermelijn. Via de zoogdiervereniging is het mogelijk om een machtiging aan te vragen voor jou project.

N.B.: Op alle activiteiten van de Veldwerkgroep -dus ook het uitlenen van materiaal- is het Huishoudelijk reglement van de Veldwerkgroep van toepassing.

Uitleenregelement veldwerkmateriaal Veldwerkgroep VZZ

1. Uitleenbaar / verhuurbaar materiaal en huurtarieven per gebruiksnacht:

zie het aanvraagformulier.

2. Uitleen- / huurvoorwaarden

A. Het materiaal mag niet zonder schriftelijke/elektronische toestemming van de materiaalbeheerder worden doorgeleend aan derden. Kosten van het doorlenen zijn gelijk aan het niet tijdig terugbezorgen.

B. Van de resultaten van het met het geleende / gehuurde materiaal uitgevoerde onderzoek dient bij de VZZ / materiaalbeheerder een verslag te worden ingediend.

C. Vallen mogen uitsluitend worden ingezet in terreinen waarvan de eigenaar toestemming voor het onderzoek heeft gegeven en de eventuele bewaker(s) is (zijn) ingelicht. De lener / huurder is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van eventuele vergunningen / ontheffingen of toestemmingen die nodig zijn voor gebruik van het materiaal.

D. De vallen vertegenwoordigen een grote geldelijke waarde en dienen daarom met zorg in het onderzoeksterrein geplaatst te worden, waarbij de lokalisatie van elke val nauwkeurig wordt vastgelegd.

E. Bij onderzoek met live-traps dient het welzijn van de kleine zoogdieren voorop te staan.

F. Het is uitsluitend toegestaan nummers of tekst op de vallen aan te brengen (bijv. mbv stickers) indien deze na afloop van het onderzoek volledig worden verwijderd.

G. Vallen dienen voor terugbezorging grondig gereinigd / gedroogd te worden; na reiniging en droging vallen op safe en met sluitmechanisme naar boven, op nummer in de juiste krat plaatsen.

H. Zoogdiervereniging / NOZOS / NJN / JNM - leden huren niet maar kunnen het materiaal lenen. Bij gebruik door anderen en / of bij gebruik ten behoeve van betaalde projecten wordt er ook door Zoogdiervereniging / NOZOS / NJN / JNM - leden gehuurd. Eventueel hoger berekende huurprijzen komen onvoorwaardelijk ten goede van de Veldwerkgroep.

I. Terugbezorgen op vermelde datum en adres. Anderen rekenen ook op afspraken. Schadevergoeding ongeoorloofde verlenging: € 1,- per val per dag; ophaalkosten: € 0,28 per km.

3. Aansprakelijkheid

De lener / huurder is volledig verantwoordelijk voor het geleende / gehuurde materiaal; de aansprakelijkheid gaat in op het moment van ontvangst van het materiaal en eindigt op het moment van terugbezorging ten huize van de materiaalbeheerder.

4. Beschadiging of vermissing

Bij beschadiging of vermissing van live-traps of ander materiaal betaalt de lener / huurder de reparatie- of vervangingskosten. De omvang van de schade is ter beoordeling van de materiaalbeheerder.

5. Betaling van huurtarief en borg

De huurkosten per val zijn gering. Op het aanvraagformulier worden op basis van het aantal valnachten de huurkosten berekend en weergegeven. Het onderhoud aan beschadigd materiaal en het vervangen van zoekgeraakt materiaal is kostbaar. De veldwerkgroep heeft, om de benodigde inkomsten hiervoor enigszins zeker te stellen, aanvullend op het huurtarief een borgbedrag ingesteld. Betaling van huurtarief en borgbedrag op NL06 INGB 0002 0502 98 t.n.v. Zoogdiervereniging VZZ te ´s-Hertogenbosch. Na ontvangst van het verschuldigde huurbedrag, vermeerderd met de borg, volgt verzending van het materiaal (mits de gevraagde materialen beschikbaar zijn). Teruggave van het borgbedrag vindt plaats nadat het geleende materiaal op de afgesproken tijd en onder de afgesproken voorwaarden is terugbezorgd bij de materiaalbeheerder. Eventuele schade aan materiaal of het ontbreken van (een deel van) het materiaal worden in mindering gebracht op het terug te storten borgbedrag. Het borgbedrag of het restant daarvan wordt teruggestort op de giro-/bankrekening waarvandaan de betaling door de lener / huurder is verricht.

6. Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de materiaalbeheerder, eventueel in overleg met één of meer andere bestuursleden van de Veldwerkgroep.

Oktober 2020, Veldwerkgroep Zoogdiervereniging

Als u akkoord bent met de voorwaarden in dit uitleenreglement, downloadt u het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier moet worden verstuurd als attachment in een e-mail naar de materiaalbeheerder.