Veel gestelde vragen over vleermuizen en virussen

We krijgen vaak vragen over hoe het nou zit met vleermuizen en virussen. We hebben de meest gestelde vragen, en de antwoorden daarop, hieronder op een rijtje gezet. Waar nodig kun je vandaar uit ook weer verder naar meer informatie.

1. Hebben vleermuizen in Nederland het 'coronavirus' (Covid-19 virus)?

>

Nee, Bij vleermuizen in Nederland en Europa is het Covid-19 virus niet waargenomen. Nederlandse en Europese vleermuissoorten staan ook niet in contact met vleermuizen in de  gebieden waar dit virus is gevonden (China / Zuidoost Azië).
Zie ook de andere veel gestelde vragen over vleermuizen en het Covid-19 virus.

2. Komt hondsdolheid bij vleermuizen in Nederland voor?

>

Bij vleermuizen in Nederland en de rest van Europa is één voor mensen besmettelijk ziekte aangetroffen. Dat is een hondsdolheid-virus: European Bat Lyssa Virus (EBLV). Het virus is in Nederland alleen bekend van de laatvlieger en de meervleermuis. Bij de laatvlieger heeft ongeveer één-vijfde van de zieke of verzwakt gevonden dieren dit virus. Bij gezond rondvliegende laatvliegers is het aantal besmette dieren nog heel erg veel kleiner. Bij meervleermuizen zijn slechts zeer incidenteel besmette dieren gevonden.
Je kunt alleen besmet worden met het hondsdolheidvirus, als je door een vleermuis met dit virus wordt gebeten. Wie dus geen vleermuizen aanraakt loopt geen risico besmet te worden.

Wat je moet dan als je een vleermuis vindt, of als een vleermuis in huis hebt, kun je lezen op een van deze pagina’s.

Zie voor meer informatie de de veelgestelde vragen over vleermuizen en hondsdolheid. Daar vind je ook informatie over wat je moet doen als je toch door een vleermuis bent gebeten.

3. Ik heb ergens gelezen dat er onder vleermuizen veel virussen voorkomen. Geldt dat ook voor de vleermuizen in Nederland?

>

Of het gaat om bijvoorbeeld vogels, vissen, reptielen of zoogdieren (inclusief mensen)…alle dieren hebben last van virussen. Dat is gewoon een onderdeel van de natuur.
De meeste virussen zijn gelukkig heel erg eenkennig: ze horen bij één of enkele diersoort, en kunnen andere diersoorten niet ziek maken. Bij soortgroepen met heel veel verschillende soorten, zoals vogels of muizen, komen dan ook veel verschillende virussen voor. Met wereldwijd meer dan 1450 verschillende soorten vleermuizen zijn er dus ook bij vleermuizen veel verschillende virussen, waarbij ieder virus zich heeft aangepast aan één of enkele soorten vleermuizen. Vleermuizen hebben wat dat betreft niet meer virussen dan bijvoorbeeld vogels of muizen. Dat is ook in Nederland zo.

Sinds er vermoedens zijn dat de ziekten Ebola in Afrika, en SARS, MERS en Covid-19 in Azië, worden veroorzaakt door virussen die daar ooit bij vleermuizen zijn ontstaan, wordt er veel onderzoek gedaan naar virussen bij vleermuizen. Dergelijk onderzoek wordt ook in Nederland uitgevoerd, zoals in het recente “Zoönosen in de Nacht”-onderzoek waar ook de Zoogdiervereniging aan heeft bijgedragen. Bij vleermuizen in Nederland zijn er, met uitzondering van een hondsdolheidvirus bij de laatvlieger en de meervleermuis, geen voor mensen gevaarlijke virussen gevonden. Je hoeft dus in Nederland met betrekking tot vleermuizen niet te vrezen voor Ebola, SARS, MERS of Covid-19.