Training 'Verbeteren habitat kleine marterachtigen'

01 oktober 2022 tot 10 december 2022
Heuvenseweg 5a, 6991 JE Rheden
€150 ex btw
Hermelijn in zomerkleed (© Otte Zijlstra)
Hermelijn in zomerkleed (© Otte Zijlstra)

In oktober en december organiseren de Werkgroep Kleine Marterachtigen en Edo van Uchelen (Marterstichting) twee trainingsdagen over het verbeteren van het habitat voor kleine marterachtigen. Deze trainingsdagen zijn speciaal opgezet voor iedereen die graag meer geschikt leefgebied voor de hermelijn, wezel en bunzing wil creëren. In deze praktische training ga je met je eigen gekozen terrein aan de slag om dit te doen, onder leiding van ervaren ecologen en trainers.

AANMELDING GESLOTEN

Voor de training kunnen zich maximaal 25 deelnemers opgeven, vol = vol. Omdat het succes van de training mede afhankelijk is van de inzet van de cursist moet rekening worden gehouden met een tijdsbesteding van 2 keer een trainingsdag van 8 uur en het maken van het advies en voorbereidend werk en uitvoering van het advies (schatting afhankelijk van ervaring tussen de 16-20 uur naast de trainingsdagen). De eerste trainingsdag is op 1 oktober 2022. De tweede trainingsdag zal op 10 december 2022 plaatsvinden.

Na afronding  

Nadat je de training hebt doorlopen kan je terreineigenaren adviseren over welke maatregelen zij kunnen nemen om hun terrein te verbeteren voor kleine marters. Je weet welke onderzoeksmethoden gebruikt kunnen worden om de effectiviteit te onderzoeken. En je hebt bijgedragen aan het verbeteren van het leefgebied van de wezel, de hermelijn en de bunzing in Nederland.

Programma eerste trainingsdag

  1. Uitleg over de ecologie van de drie soorten.
  2. Uitleg over de te nemen maatregelen per soort om het leefgebied te verbeteren. 
  3. De criteria voor de habitat beoordeling
  4. Selecteren geschikte terreinen, feedback op het huiswerk
  5. Uitleg over het vervolg en schrijven van het advies

Programma tweede trainingsdag

  1. Op de tweede trainingsdag wordt uitleg gegeven over de onderzoeksmethoden voor deze soorten zowel de theorie als een veldbezoek over het gebruik van de methoden staat op het programma.
  2. Tijdens de terugkomdag wordt het advies besproken dat de cursisten hebben geschreven en krijgt iedereen feedback van elkaar en van de trainer. 

Locatie

De training zal worden gegeven op de vergaderlocatie van Natuurmonumenten in Nationaal Park Veluwezoom. Het adres hiervan is Heuvenseweg 5a, 6991 JE Rheden. Klik hier voor een uitgebreide routebeschrijving.

De training 'Verbeteren habitat kleine marterachtigen' wordt mede mogelijk gemaakt door de NDFF en BIJ12.