Website Jaar van de Steenmarter

4 februari 2013

Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor één van de in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. In 2008 was dit de bunzing, in 2009 de egel, in 2010 het wild zwijn, in 2011 de Nederlandse vleermuissoorten en in 2012 werd gekozen voor de bever.

In 2013 is het de beurt aan de steenmarter! Voor de steenmarter is gekozen vanwege de toename in verspreiding in Nederland en de overlast die ervaren kan worden als steenmarters een bezoek brengen aan huizen of auto’s. Er zijn in veel gevallen goede oplossingen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De Zoogdiervereniging wil de kennis die daarover aanwezig is onder de aandacht brengen zodat overlast geminimaliseerd wordt en de steenmarter in een positiever licht komt te staan.

Om de steenmarter onder de aandacht te brengen is er vanaf nu een speciale website ingericht. Op deze Jaar van de steenmarter site is informatie te vinden over activiteiten in het kader van het Jaar van de Steenmarter, nieuwsberichten (een maandelijkse steenmarterkalender) en veel meer informatie. De website wordt gedurende het jaar steeds verder aangevuld.

 

Afbeelding verwijderd.