Tweede brief na-isolatie en vleermuizen

Op 22 december verscheen een tweede brief van demissionair minister De Jonge over na-isolatie. Daarin wordt beschreven welke stappen nu worden gezet om te komen tot een manier om de isolatie opgave uit te voeren en daarbij gebouwbewonende soorten zoveel mogelijk te sparen. We zijn blij dat er veel energie op het dossier zit, waardoor er in korte tijd veel in gang is gezet. Onderzoeken naar nieuwe opsporingstechnieken om verblijfplaatsen van vleermuizen snel in beeld te brengen voorafgaand aan na-isolatie zijn erg waardevol. Dit kan in het hele proces veel tijd gaan schelen. Daarnaast wordt geld beschikbaar gesteld om in gemeenten alternatieve verblijfplaatsen te realiseren voor beschermde soorten die zich door isolatie naar verwachting moeten verplaatsen.

Het is belangrijk te beseffen dat vleermuisvriendelijk isoleren niet hetzelfde is als natuurvrij maken. Bij natuurvrij maken zorg je dat in de minst kwetsbare periode voor een soort een locatie ongeschikt wordt gemaakt, zodat er op het moment van werkzaamheden geen dieren meer aanwezig zijn (en ze dus niet verstoord of gedood kunnen worden). Het is echter zo dat niet alleen de dieren maar ook de verblijfplaatsen beschermd zijn. Om vleermuisvriendelijk te werken moet je dus ook weten waar de verblijven zijn en hoe je eventueel verlies van verblijfplaatsen ergens anders opvangt. Hiervoor is het van belang dat er voldoende goed opgeleide ecologen beschikbaar zijn met kennis van deze materie.

We blijven met alle partijen zoeken naar manieren om te zorgen voor warme en duurzame woningen èn duurzame vleermuispopulaties.

De kamerbrief is via deze link in te zien.

Dwergvleermuizen in dilatatievoeg
Dwergvleermuizen in dilatatievoeg. Foto: Erik Broer