Steenmarterkalender april: waar woont het steenmartervrouwtje met haar jongen?

8 april 2013

Steenmarters hebben wel een territorium, maar verdedigen dit meestal alleen tegen soortgenoten van hetzelfde geslacht. Het gevolg is dat de territoria van mannetjes en vrouwtjes elkaar overlappen. Steenmarters hebben meerdere verblijfplaatsen in hun territorium en gebruiken deze door elkaar. Iedere steenmarter kent meerdere plekken en een plek kan soms afwisselend door zowel mannetje als vrouwtje gebruikt worden. Wel heeft ieder dier plekken die favoriet zijn boven andere plekken.

In de tijd van de geboorte van de jongen is het bemachtigen van een goede nestplaats belangrijk. Dit leidt er toe dat de moeder vlak voor de geboorte vrij agressief kan zijn naar mannelijke steenmarters. Indien nodig wordt een mannetje van zijn favoriete plekje verjaagd. Of dat mannetje ook de vader van de jongen is, is niet zo belangrijk. De vader bemoeit zicht niet met het grootbrengen van de jongen.

Voor de geboorte en het grootbrengen van de jongen blijft het vrouwtje zo'n twee maanden op dezelfde plek. Ze heeft hiervoor met zorg een plekje uitgezocht dat veilig genoeg is. Het gebeurt af en toe dat de jongen geboren worden onder een takkenhoop, maar als het even kan heeft het vrouwtje een plekje "hoog en droog" in een schuur of op een zolder gevonden. Verblijfplaatsen waarvoor geklommen moet worden hebben de voorkeur, omdat hier het risico klein is dat er een kat of vos het nest met hulpeloze jongen lastig komt vallen. Een steenmarter maakt niet echt een nest: een kommetje van houtspaanders of losgetrokken isolatiemateriaal is voldoende.

Naast veiligheid is het ook belangrijk dat in de buurt van de nestplaats voldoende voedsel te vinden is. Moeder steenmarter wil graag zo dicht mogelijk bij haar kroost blijven en de jongen niet te lang alleen laten. Als het voedselaanbod gering is, is het territorium ook groter en is moeder langer weg om voldoende voedsel te vinden.

Foto: Dick Klees (Studio Wolverine)

Tekst: Bernadette van Noort

De Zoogdiervereniging heeft 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de steenmarter. Kijk voor meer informatie op de speciale website.