Eekhoorn kalender mei - Eekhoorns waarnemen

8 mei 2014

Op 17 en 18 mei vindt het eekhoornweekend plaats. Daarbij roepen we mensen op om zoveel mogelijk waarnemingen te verrichten aan eekhoorns en deze via de website of de speciale eekhoorn app aan ons door te geven. Op die wijze proberen we een actueel beeld van het voorkomen van de eekhoorn in Nederland te verkrijgen.
Maar hoe kun je nu het beste (veel) eekhoorns te zien krijgen?

Eekhoorns zijn dagactief dus dat maakt het waarnemen van deze acrobaat al een stuk eenvoudiger en aangenamer dan bij veel andere zoogdieren het geval is. In mei zijn eekhoorns per dag ongeveer 10 uur actief om voldoende voedsel binnen te krijgen. Ze delen die tijd in twee activiteitenperioden van 5 uur. De ene in de ochtend, waarna ze lekker gaan uitbuiken in hun nest. Als hun maag weer leeg is maken ze in de namiddag weer een ronde.

Eekhoorns zijn niet overal even gemakkelijk waar te nemen. Eekhoorns die ver van mensen in het bos leven zijn schuwer en moeilijker waar te nemen. Als ze de aanwezigheid van mensen bemerken, dan verstarren ze of gaan aan de andere kant van de boom zitten. Als ze aan mensen zijn gewend, zoals in parken en tuinen, dan laten ze zich eenvoudig zien. Wat dat betreft is er een duidelijk parallel te trekken met merels. Ook zij zijn schuw in het bos en benaderbaar in parken en tuinen. Daarnaast zijn dichtheden aan eekhoorns midden in het bos waarschijnlijk lager dan aan bosranden en parken en tuinen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het voedselaanbod. Aan bosranden en in parken en tuinen is er een grotere afwisseling in hoeveelheid en aard van het voedselaanbod. Verder speelt ook de leeftijd van het bos mee. Hoe ouder een bos is, hoe meer voedsel er voor de eekhoorns beschikbaar is.

2014 is het jaar van de Eekhoorn. De Zoogdiervereniging en Stichting Eekhoornopvang Nederland organiseren diverse activiteiten waaronder een landelijk eekhoornweekend op 17 en 18 mei. Op zondag 18 mei zijn beide organisatie's aanwezig op de Eekhoorndag bij Vivara in Vierlingsbeek.

Ga naar de speciale eekhoorn app via http://eekhoorn.zoogdiergezien.nl/. Deze app is alleen te gebruiken met een smartphone. 

Meer informatie over het Jaar van de Eekhoorn en het doorgeven van waarnemingen via internet is te vinden op www.jaarvandeeekhoorn.nl.

Tekst: Vilmar Dijkstra (Zoogdiervereniging)
Foto's: Aaldrik Pot (eekhoorn) en Stefan Vreugdenhil (app)