Agendaoverzicht

Bunzing (© Merijn van den Hoogenhoff)

Cursus kleine marterachtigen: ecologie, onderzoek en advisering in het kader van de Omgevingswet (locatie: Noord-Brabant)

De Zoogdiervereniging organiseert in samenwerking met Studio Wolverine en Buro Smaal de tweedaagse cursus ‘Kleine marterachtigen: ecologie, onderzoek en advisering in het kader van de Omgevingswet’ op 4 en 5 april 2024. 

04 april 2024 tot 05 april 2024
Lees meer over Cursus kleine marterachtigen: ecologie, onderzoek en advisering in het kader van de Omgevingswet (locatie: Noord-Brabant)
 • Cursus boommarters inventariseren

  De boommarter is een van de meest zeldzame Nederlandse zoogdieren. De totale populatie wordt geschat op ongeveer 400 dieren. In het kader van de Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren worden cursussen gegeven voor mensen die willen meehelpen met onderzoek naar de boommarter.

 • Basiscursus grondgebonden zoogdieren

  Deze cursus wordt gegeven in Oktober 2010.

  Exacte data worden nader bekend gemaakt.

 • Cursus Inventariseren van vleermuizen

  De cursus Inventariseren van vleermuizen beslaat een weekend met theorie en praktijk. Een greep uit de onderwerpen die aan de orde komen:

 • Cursus zoldertellingen vleermuizen Appelscha

  In het kader van het monitoring meetnet 'Zoldertellingen vleermuizen' organiseert de Zoogdiervereniging op verschillende locaties in Nederland cursussen. Wil jij als vrijwilliger meedoen aan deze tellingen lees dan snel verder.

 • Egeltrainersdag

  In het kader van het Jaar van de Egel organiseert de Zoogdiervereniging op zaterdag 9 mei een trainingsmiddag voor mensen die bij hen in de buurt activiteiten over en voor egels willen organiseren.

 • Symposium Zoogdieronderzoek in Nederland en Vlaanderen

  De Zoogdiervereniging organiseert samen met de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt een symposium over zoogdieronderzoek in Nederland en Vlaanderen.

 • Workshop 'Wolven in Nederland'

  De wolf klopt bijna aan de oostelijke grens van ons land. Wat zijn de gevolgen van de komst van de wolf? Wat is zijn rol in het ecosysteem? Is de wolf gevaarlijk? Hoe kun je omgaan met schade? En wat kunnen we leren van ervaringen in andere landen, met name Duitsland?

 • Algemene Ledenvergadering

  De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Zoogdiervereniging VZZ wordt twee keer per jaar gehouden, in april en in november. De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 18 april 2009 in zalencentrum Aristo te Utrecht.

 • Cursus boommarters inventariseren

  De boommarter is een van de meest zeldzame Nederlandse zoogdieren. De totale populatie wordt geschat op ongeveer 400 dieren. In het kader van de Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren worden cursussen gegeven voor mensen die willen meehelpen met onderzoek naar de boommarter.

 • Cursus analyse vleermuisgeluiden =vol!

  Tijdens deze cursus Analyseren van vleermuisgeluiden in de praktijk, leren medewerkers van (ecologische) adviesbureaus hoe ze een goede keuze maken in type detectors en geluidsanalyse programma’s. Er wordt uitgebreid ingegaan op definities van geluidsparameters en de juiste methode van meten.

 • U kunt zich al opgeven voor een transect Autovleren!

  In 2008 zijn met hulp van talloze vrijwilligers een 20tal transecten gereden. Volgend jaar wordt het project verder uitgebreid en getest. U kunt zich al opgeven voor een transect in 2009!

 • Symposium European Hedgehog Research Group

  The main aim of the symposium will be scientific, but we invite anyone who is interested in hedgehogs to attend. If you are interested in giving a paper or poster presentation, please send an email with the topic and a small abstract to Anouschka Hof a.r.hof@rhul.ac.uk

 • Algemene Ledenvergadering Zoogdiervereniging VZZ

  Nieuwe technieken als cameravallen, zenders, PDA’s en zelfs de TomTom bieden onverwachte mogelijkheden voor zoogdieronderzoek. Tijdens deze dag kunt u hiermee kennis maken en ideeën uitwisselen met mensen met ervaring.