Nacht van de Vleermuis 2022

26 augustus 2022 tot 28 augustus 2022
Heel Nederland
locatie-afhankelijk, zie www.nachtvandevleermuis.nl
Vliegende vleermuizen

Wil je ook eens mee met een vleermuisexcursie? Wil je vleermuizen zien, horen, of wil je meer te weten komen over vleermuizen? De 26ste Internationale Nacht van de Vleermuis wordt georganiseerd op 26, 27 en 28 augustus. In dat weekend organiseren vrijwilligers van natuurwerkgroepen wereldwijd lezingen en excursies over deze bijzondere en nuttige zoogdieren. Kijk op www.nachtvandevleermuis.nl voor een activiteit in Nederland.

Tijdens de Nacht van de Vleermuis ga je samen met een vleermuisexpert op zoek naar vleermuizen. De excursie bestaan meestal uit een wandeling in de avondschemering, in een groene omgeving waar vaak vleermuizen worden waargenomen. Daarbij gebruiken zij een batdetector (of vleermuisdetector). De ultrasone geluiden die vleermuizen maken om zich te oriënteren, worden door de detector omgezet in voor mensen hoorbare geluiden. Daarmee kun je dus de vleermuizen horen, en als je dan snel omhoog kijkt maak je goede kans de vleermuizen ook te zien. De vleermuisexpert kan ook horen welke soort vleermuis het is, en je meer vertellen over hoe die soort leeft. Welke van de 18 in Nederland voorkomende soorten vleermuizen ga jij zien? De gewone dwergvleermuis? De watervleermuis? De laatvlieger, of misschien zelfs de rosse vleermuis?

Bij een aantal excursies wordt voorafgaand een lezing gegeven of vinden aanvullende activiteiten plaats. De Nacht van de Vleermuis is daarom dé kans voor jong en oud om meer te weten te komen over vleermuizen. Hoor, zie en ervaar zelf hoe vleermuizen vliegen, waar ze wonen en hoe ze jagen!

Wil je weten waar je aan de Nacht van de Vleermuis kunt deelnemen? Kijk dan op www.nachtvandevleermuis.nl. Daar vind je een overzicht van alle excursies en lezingen, met de exacte datum, de locatie, de aanvangs- en eindtijd, en of vooraf aanmelden nodig is of niet. 

De Nacht van de Vleermuis is een initiatief van Eurobats, en wordt in Nederland gecoördineerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN), een werkgroep van de Zoogdiervereniging. De excursies worden georganiseerd door lokale vrijwilligers, vaak in samenwerking met natuurorganisaties zoals KNNV, IVN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse provinciale landschappen, lokale zoogdierwerkgroepen en dierentuinen.

Kom vleermuizen kijken op de Nacht van de Vleermuis 2022! Foto: Nicole van der Steen