Cursus Mitigeren met Vleermuiskasten najaar 2022 = vol

25 oktober 2022
Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Driebergen
€450,- excl. BTW.
Cursus Mitigeren met Vleermuiskasten

 

De Zoogdiervereniging organiseert de ééndaagse cursus ‘Mitigeren met vleermuiskasten 2022’ in het najaar van 2022 (Exacte datum nog niet bekend). De cursus wordt georganiseerd op Cultuur en Congrescentrum Antropia te Driebergen.

Vanaf de invoering van de wettelijk bescherming van vleermuizen in 1998 neemt de inzet van vleermuiskasten als vervangende verblijfplaats voor vleermuizen in hoog tempo toe. Tegelijkertijd neemt ook het aantal vragen over vleermuiskasten als beschermingsmaatregel toe: Welke type kasten kun je het beste inzetten voor welke soorten vleermuizen en voor welke functies (zomer-kraam-paar-winterverblijfplaats)? Waar kun je die kasten dan het beste plaatsen? Hoe goed werken vleermuiskasten eigenlijk als beschermingsmaatregel?. En wat kun je doen als vleermuiskasten niet de aangewezen oplossing zijn?

In deze cursus leert vleermuizenexpert Erik Korsten je de ecologie van verblijfplaatsen van vleermuizen te begrijpen. Je krijgt inzicht in hoe vleermuiskasten als vervangende verblijfplaats voor vleermuizen ingezet kunnen worden, maar ook in welke situaties dat niet kan. Daarbij komen zowel externe kasten, als inbouwkasten en andere verblijfplaatsvoorzieningen aan bod. De cursus is ook bruikbaar om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van vleermuiskasten voor Natuurinclusief Bouwen.

Cursusprogramma

09:30 u.: Samenkomst, koffie en kennismaken.

10:00 u.: Ochtendprogramma.
- Introductie en typologie van vleermuiskasten.
- Van ecologie van verblijfplaatsen naar succesfactoren van vleermuiskasten

12:30 u.: Lunch.

13:30 u.: Middagprogramma.
- De inzet van vleermuiskasten in je mitigatieplan: functionaliteit, monitoring en onderhoud.
- De weg naar vleermuizen en andere voorzieningen als bewezen effectieve maatregel.

16:00 u.: Afsluiting

Na afronding van de cursus beschikken deelnemers over de kennis om :

 •  te beoordelen of vleermuiskasten voor een mitigatie-vraagstuk geschikt zijn.
 •  uit het grote marktaanbod de juiste kasten / voorzieningen te kiezen, passend bij de mitigeren verblijfplaatsen (soorten en functionaliteit).
 •  de aantallen en de locaties van de kasten/voorzieningen, en het onderhoudsplan zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de succesfactoren van vleermuizen.
 •  een monitoringsplan op te zetten om het effect van de mitigatie te meten, en om bij te dragen aan de ontwikkeling van meer Conservation Evidence met betrekking tot vleermuiskasten.

Kosten

De kosten voor deelname aan de cursus zijn €450,- ex btw. Hierbij zijn inbegrepen:

 • Lunch
 • Cursusmateriaal
  • Handouts van alle slides.
  • Overzichten van potentie en bekende resultaten, of Conservation Evidence van vleermuiskasten / voorzieningen.
  • Handige veldkaarten met aandachtspunten voor het plaatsen van vleermuiskasten als mitigerende maatregelen aan gebouwen en bomen.
  • Verzamelde achtergrondliteratuur (mits openbaar toegankelijk).

Doorgang van de cursus is afhankelijk van het aantal deelnemers en eventuele mogelijke verscherpingen in de Covid-19 maatregelen. Hierover wordt u uiterlijk een week voor aanvang van de cursus geïnformeerd. Bij annulering van de cursus krijgt u uw volledige cursusgeld terug.

Aanmelden voor de Cursus Mitigeren met Vleermuiskasten (wachtlijst voor een nog te bepalen datum)