Cursus kleine marterachtigen: ecologie, onderzoek en advisering in het kader van de Wet Natuurbescherming

24 november 2022 tot 01 december 2022
Staatsbosbeheer Drentsche Aa, Molensteeg 2, 9484 TE Oudemolen
€700 excl. btw
Hermelijn (bron: Fred Zandinga)
Hermelijn (bron: Fred Zandinga)

De Zoogdiervereniging organiseert in samenwerking met Studio Wolverine en Buro Smaal de tweedaagse cursus ‘Kleine marterachtigen: ecologie, onderzoek en advisering in het kader van de Wet Natuurbescherming’ op 24 november en 1 december 2022. De cursus wordt georganiseerd bij Staatsbosbeheer Drentsche Aa.

De kleine marterachtigen wezel, hermelijn en bunzing, zijn fascinerende zoogdieren. Ze genieten in toenemende mate wettelijke bescherming waardoor deze soorten steeds vaker relevant worden voor ecologisch adviseurs en vergunningverleners. Maar wat zijn nou precies de ecologische factoren van belang in het leven van deze kleine roofdieren? Welke keuzes maken wezel, hermelijn en bunzing in hun zoektocht naar voedsel terwijl ze proberen te ontkomen aan predatoren? En hoe kun je deze kennis toepassen in het aantonen danwel uitsluiten van deze soorten bij onderzoek en advisering in het kader van de Wet Natuurbescherming?

In deze cursus leert een trio aan cursusleiders je meer over de ecologie van, onderzoek aan en juridische aspecten bij deze fascinerende roofdieren. Dit trio aan cursusleiders bestaat uit Dick Klees (Studio Wolverine), Matthijs Smaal (Buro Smaal) en Glenn Lelieveld (Zoogdiervereniging).

Na afronding van de cursus beschikken deelnemers over:
- meer actuele kennis van ecologie, sporen en landschapsgebruik van de wezel, hermelijn en bunzing;
- meer kennis over hoe ze onderzoek kunnen doen naar het voorkomen van wezel, hermelijn en bunzing;
- meer kennis hoe ze waarnemingen beter kunnen interpreteren en op waarde schatten; 
- kunnen ze deze kennis effectiever inzetten in hun eigen situatie.

Kosten
Deelname aan de cursus kost €700 excl. btw. Lunch en cursusmateriaal is hierbij inbegrepen. Doorgang van de cursus is afhankelijk van het aantal deelnemers en mogelijke Covid19-maatregelen, hierover wordt u uiterlijk een week voor aanvang van de cursus geïnformeerd. Bij annulering van de cursus krijgt u uw volledige cursusgeld terug.