Bijeenkomst Natuurinclusief bouwen in Brabant

13 oktober 2022
De Bibliotheek LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg. (Naast Station Tilburg Centraal)
gratis
Natuurinclusieve wijk

De afgelopen jaren hebben de vijf grote Brabantse gemeenten samen met Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging opgeroepen om te investeren in een gezonde leefomgeving en in te zetten op natuurinclusief bouwen en -inrichten.

Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op wat er de afgelopen jaren allemaal aan 'groene kwaliteit' is gewonnen, maar kijken we vooral vooruit naar hoe de natuurinclusieve toekomst eruit zal gaan zien.

Er zijn momenteel volop ontwikkelingen gaande. Wat kunnen we daarvan verwachten en hoe interpreteren verschillende partijen uit beleid, vastgoed, bouw, ontwerp en inrichting die ontwikkelingen in hun toekomstvisie?

Sluit aan en laat je inspireren!

Het programma, bestaande uit een plenair middagprogramma en een wandeling in de Tilburgse Spoorzone, omvat actuele onderwerpen die in elke gemeente en landelijk spelen. Het begint om 12:45 en duurt tot 18:00 u.

Wat u kunt verwachten:

  • Inloop
  • Welkomstwoord
  • Wat is er de afgelopen jaren gebeurd?
  • Flitspresentaties over actuele en inspirerende ontwikkelingen
  • Lancering Stadsnatuurkaart Tilburg
  • Rondetafelgesprek: lessons learned binnen de gemeenten
  • Hoe gaan we de natuurinclusieve toekomst in?
  • Wandeling in de spoorzone
  • Slotwoord
  • Borrel

Aanmelden

Wil je deze bijeenkomst niet missen, ga dan naar deze pagina om je aan te melden. Deelname is gratis.

Meld je ook alvast aan op KennisCloud om te zien met wie jij tijdens de bijeenkomst en daarna in gesprek kunt gaan over jouw favoriete thema's. KennisCloud is het netwerk waarin personen, community’s en organisaties elkaar online én offline vinden om te discussiëren over actuele, maatschappelijk relevante thema’s.

Deze bijeenkomst wordt je aangeboden door Gemeente Tilburg, Bibliotheek LocHal, Kunstloc Brabant, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, met ondersteuning vanuit de Provincie Noord-Brabant.