Webinar: Hoe lossen we knelpunten op om otters te redden?

17 mei 2021
ZOOM
geen
Otter (Johann Prescher)
Otter (Johann Prescher)

Wist je dat verkeerssterfte in Nederland de grootste doodsoorzaak is van otters? Goed nieuws: in Nederland werd heel wat ervaring opgedaan in het oplossen hiervan. Melanie Pekel weet ons alles te vertellen over ecologische ontsnippering voor otters! Je hebt zeker al eens over zware metalen en PCB’s gehoord. Maar weet je ook wat de impact hiervan is op otters? Wat betekent vervuiling vandaag voor onze otters in Nederland en België? Claude Belpair leert ons door een nieuwe bril te kijken: die van (onzichtbare) vervuiling…

Melanie Pekel (ARK Natuurontwikkeling, Nederland) is biologe en projectmedewerker Otter en Groen Blauwe Rijn Alliantie bij ARK Natuurontwikkeling. Ze is al verschillende jaren actief om de terugkeer van grote zoogdieren tot een goed einde te brengen. Zij houdt zich bezig met het monitoren van otters, het karteren van knelpunten en het vinden van oplossingen!

Claude Belpaire (Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek, België) is onderzoeker in het team Monitoring en Herstel Aquatische Fauna. Claude coördineert verschillende ecologische en ecotoxicologische projecten. Zijn onderzoek is vooral gericht op paling en hij is actief in internationale adviesorganen voor het palingbeheer.

Maandag 17 mei 15.00 - 17.00 uur
ZOOM-link: https://zoom.us/j/92021133683 (vooraf aanmelden is niet nodig)