Kennissessie Natuurinclusief Bouwen in 's-Hertogenbosch

05 oktober 2021
BurgGolf, Haverleij, te s-Hertogenbosch
gratis (aanmelden verplicht)
Voorbeeld van nieuwbouw


Door natuurinclusief te bouwen en ontwerpen werken we samen aan gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving vormen. Investeer in groene kwaliteit en creëer niet alleen een mooi plaatje, maar ook een woonomgeving die klaar is voor de toekomst. Want als we nu niet natuurinclusief bouwen lopen we risico dat stadsnatuur in de toekomst zo zeldzaam is geworden dat uitbreiding (of renovatie) van woon- en werkgebieden veel moeilijker wordt.

BPD Bouwfonds en de gemeente 's Hertogenbosch investeren in groene kwaliteit en creëren zo een woonomgeving die klaar is voor de toekomst. Door natuurinclusief te bouwen en ontwerpen werken we samen aan een gezond en aantrekkelijke woonomgeving voor alle gebruikers.

Ook in woonwijk Haverleij hebben we de ambitie om zoveel mogelijk natuurinclusief te bouwen. Het is een uniek en gedurfd woonconcept waar wonen en natuur hand in hand gaan. Met 10% compacte bebouwing is er veel ruimte voor natuur in Haverleij.

Via deze kennissessie brengen wij u op de hoogte van de mogelijkheden om natuur te integreren in bouwprojecten en helpen we u om daarmee aan de slag te gaan.

 

Inbouwstenen voor vleermuizen in een natuurinclusieve wijk. Foto: Erik Korsten


Meer weten over natuurinclusief bouwen?

Geef je dan via deze link op voor de kennissessie 'Natuurinclusief bouwen', over gerichte oplossingen aan of rondom gebouwen, en laat je inspireren!

Programma:

  1. Welkom & introductie: natuurinclusief als nieuwe norm | Marc Rijs, BPD
  2. Ontwikkelhistorie Haverleij | Marc Rijs, BPD
  3. Aan de slag met de Toolbox natuurinclusief bouwen | Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland & Marlot Jonker, Zoogdiervereniging
  4. Beleidsplan Groen en klimaatbestendig 's Hertogenbosch | Martine Beuken, gemeente 's Hertogenbosch
  5. Gemeentelijke groennorm - van beleid richting uitvoering | Kees Konings, gemeente 's Hertogenbosch
  6. Hoe verder met natuurinclusiviteit en de toekomst van bouwen & mogelijkheid tot vragen | Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland & Marlot Jonker, Zoogdiervereniging
  7. Rondleiding door Haverleij | Rien van der Steen, Stadsvogeladviseur Vogelbescherming Nederland
  8. Afsluiting & borrel

Deze kennissessie wordt je aangeboden door BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Gemeente 's Hertogenbosch, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, met ondersteuning vanuit de Provincie Noord-Brabant.

Huismussen. dwergvleermuizen en gierzwaluwen voelen zich thuis in natuurinclusieve wijken. Bron: Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging.