Symposium wild zwijn: kennis en kansen

10 november 2010
Apeldoorn
75 euro voor niet-leden, 50 euro voor leden (incl. boek en catering)

De Zoogdiervereniging heeft 2010 uitgeroepen tot het ‘Jaar van het Wild Zwijn’. Hoogtepunt is een symposium over wilde zwijnen op 10 november.  Tijdens het symposium wordt ook het eerste Nederlandse boek over wilde zwijnen gepresenteerd en de komen de Zoogdiervereniging en Ark met de 'Kansenkaart Wilde Zwijnen in Nederland'.

Het ochtendprogramma bestaat uit een serie boeiende lezingen. Ecologie van het wild zwijn, verspreiding, populatie-dynamiek, beheer, overlast en ziektes, komen aan bod. Aan het eind van de ochtend wordt het eerste Nederlands boek over het wild zwijn gepresenteerd.

Het middagdeel staat in het teken van de kansen voor het wild zwijn in Nederland. De Zoogdiervereniging en Stichting Ark presenteren een “kansenkaart” met mogelijke leefgebieden. In een forumdiscussie worden vanuit verschillende invalshoeken, zoals terreinbeheer, landbouw, wetenschap, populatiebeheer en politiek, de kansen voor het wild zwijn bediscussieerd.