Cursus zoldertellingen vleermuizen Appelscha

29 mei 2010
Appelscha
Gratis voor tellers
Gewone grootoorvleermuizen (© René Janssen)

Grootoorvleermuizen (© René Janssen)

Al enkele decennia verricht een aantal vrijwilligers op eigen initiatief zoldertellingen op diverse locaties, met name in Limburg. Helaas levert dit een onvolledig beeld van de aantalontwikkelingen van de grijze grootoor- en de ingekorven vleermuis en van de verspreiding van alle vleermuissoorten op zolders. Daarom bouwt de Zoogdiervereniging samen met deze en nieuwe vrijwilligers de tellingen uit tot een systematisch monitoringproject voor vleermuizen op zolders. Voor het opleiden van deze vrijwilligers geeft de Zoogdiervereniging de eendaagse cursus 'Zoldertelingen vleermuizen'.

Onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn; telwijze, veiligheid en herkenning van soorten. Er zal uitgebreid geoefend worden met de herkenning van vleermuizen op zolders en in de middag zullen een aantal zolders worden bezocht om ervaring op te doen met klauteren, zoeken naar en de herkenning van aanwezige vleermuizen.