Cursus boommarters inventariseren

13 maart 2010
Bergen op zoom
gratis

De boommarter is een van de meest zeldzame Nederlandse zoogdieren. De totale populatie wordt geschat op ongeveer 400 dieren. In het kader van de Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren worden cursussen gegeven voor mensen die willen meehelpen met onderzoek naar de boommarter. Het verspreidingsonderzoek richt zich op gebieden waarvan onduidelijk is of er (nog) boommarters voorkomen en of ze zich daar voortplanten.

Tijd: 10.00 – 13.00 theorie
        14.00 – 17.00 praktijk

Tijdens de ochtend gaat het over uiterlijk, levenswijze en sporen van de boommarter. Hoe ga je inventariseren en hoe vind je een boommarter? Wat is er nodig voor het veldwerk, zaken als contact leggen met terreinbeheerder/eigenaar en het voorwerk, het opsporen en karteren van holle bomen? De 'echte' inventarisatie ronde, waar zitten ze en wat doen ze er. De ochtend is ook een mooie gelegenheid om eens te kijken wie waar aan de slag wil.
In de middag gaan we het bos in om te zoeken naar holle bomen en sporen.