Workshop 'Wolven in Nederland'

03 april 2009
Panoramarestaurant De Blauwe Kamer, Rhenen
€ 200

De wolf klopt bijna aan de oostelijke grens van ons land. Wat zijn de gevolgen van de komst van de wolf? Wat is zijn rol in het ecosysteem? Is de wolf gevaarlijk? Hoe kun je omgaan met schade? En wat kunnen we leren van ervaringen in andere landen, met name Duitsland? ARK en FREE Nature organiseren een workshop over deze vragen.

Na de workshop hebben de deelnemers inzicht in:
- de verspreiding van de wolf vroeger en nu
- ecologie en gedrag van de wolf
- de effecten van een grote predator op ecosystemen in Nederland
- beleid en juridisch kader rondom de wolf
- ervaringen met de komst van wolven in Duitsland, waaronder reacties van publiek en geleden schade.

Voorlopig programma:
9:30 Entree met koffie
10:00 Opening door dagvoorzitter
10:05 Aanleiding (Chris Braat, FREE Nature)
10:15 Wolven in Nederland, ecologische consequenties (Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling)
11:00 Wolven in onze maatschappij; Roodkapjesyndroom en schadepreventie (Roeland Vermeulen, FREE Nature)
11:45 Wolven in Duitsland; de actuele stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden (Markus Braten, NABU)
12:30 Lunch
13:30 Integrale opdracht (groepsopdracht)
         1) Welke ecologische rol kan de wolf binnen de eigen gebieden spelen?
         2) Welke potentiële conflictsituaties zijn er?
         3) Hoe creëren we een veilige en geaccepteerde plek voor de wolf in Nederland?
15:00 Resultaten groepsopdracht
16:30 Samenvatting door Dagvoorzitter
16:45 Afsluiting