Symposium Zoogdieronderzoek in Nederland en Vlaanderen

28 november 2009
Antwerpen
€ 5,-

De Zoogdiervereniging organiseert samen met de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt een symposium over zoogdieronderzoek in Nederland en Vlaanderen.

Zaterdag 28 November aanstaande organiseren de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt en de Zoogdiervereniging gezamenlijk een symposium over trends en technieken voor monitoring van zoogdieren. Het symposium wordt gehouden in het provinciehuis te Antwerpen, Belgie. Iedereen is van harte welkom.

Monitoring is van groot belang om veranderingen in populaties waar te nemen, op deze manier kan bijvoorbeeld in een vroeg stadium worden ontdekt of een soort vooruit of juist achteruit gaat, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden. Monitoring wordt ook gebrukt om te achterhalen of maatregelen het gewenste effect hebben.

Tijdens dit symposium worden diverse technieken gepresenteerd. Daaronder bevinden zich ingewikkelde, waar laboratoriumanalyses aan te pas komen, maar ook eenvoudige, die iedereen kan toepassen. Voor alle methoden geldt echter dat een deel van het werk door vrijwilligers gedaan kan worden. Dit is wel zo prettig, omdat het achterhalen van trends heel veel data nodig is. En dat valt met alleen beroepskrachten niet te realiseren.

Er staan lezingen over veel verschillende onderwerpen op het programma: 

  • Markus Bathen (D)          Wolvenmonitoring in Duitsland
  • Vinciane Schockert (B)    Carnivoren in Wallonië
  • Simon Poulton (UK)         Multi-species monitoring
  • Peter Reijnders (NL)        Monitoring van zeezoogdieren
  • Michael Pocock (UK)        Haarvallen bij het monitoren (spitsmuizen)
  • Thomas Scheppers (B)    Monitoring dmv niet-invasieve genetica
  • Leo Linnartz (NL)             Wisenten in Zuid-Kennemerland
  • Valerie Deffontaine (B)    Rosse woelmuis & Hantavirus
  • Dick Bekker (NL)             Braakbalonderzoek in Nederland
  • Thierry Onkelinx (B)        Het ontwerpen van meetnetten

 

De voertaal is Nederlands, uitgezonderd een beperkt aantal engelstalige presentaties.

Meer informatie over het symposium vind u op www.zoogdierenwerkgroep.be