Algemene Ledenvergadering

18 april 2009
zalencentrum Aristo, Brennerbaan 150, Utrecht
gratis

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Zoogdiervereniging VZZ wordt twee keer per jaar gehouden, in april en in november. De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 18 april 2009 in zalencentrum Aristo te Utrecht.

De vergadering begint om 12:30 uur met het huishoudelijk gedeelte. Daarna gaan vier sprekers in op het thema van de middag: Exoten in Nederland. Het programma is als volgt.

12:30 Ontvangst met koffie en thee
12:45 ALV waarin o.a. de naamswiziging en contributieverhoging besproken worden.
14:00 Pauze
14:30 Start themamiddag ‘Exoten in Nederland’

  • De werkgroep Zoogdierbescherming binnen de Zoogdiervereniging. Meedenken over natuurwetgeving. – Marijke Drees (Werkgroep Zoogdierbescherming)
  • What's in a name?; een overzicht van de verschillende definities van 'exoot' - Nico de Koning en Moniek van Dijk (studenten Van Hall Larenstein)
  • De muskusrat – Margreet van Willegen (Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding)
  • Hoe om te gaan met exoten? – Edo Knegtering (Team Invasieve Exoten- Ministerie LNV)

16:15 Naborrelen