Algemene Ledenvergadering Zoogdiervereniging VZZ

15 november 2008
Ecodrome, Willemsvaart 19, Zwolle
gratis

Nieuwe technieken als cameravallen, zenders, PDA’s en zelfs de TomTom bieden onverwachte mogelijkheden voor zoogdieronderzoek. Tijdens deze dag kunt u hiermee kennis maken en ideeën uitwisselen met mensen met ervaring.

In de lunchpauze kunnen leden de Algemene ledenvergadering van de vereniging bijwonen. Stukken hiervoor vindt u op de ledenpagina.

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Opening door de voorzitter
10:05 Startsein Levende atlas Nederlandse zoogdieren - Piet Jansen, Gedeputeerde Landelijk Gebied, Landbouw en Water van de provincie Overijssel
10.15 Hulpmiddelen bij het inventariseren van boommarters – Ruud van den Akker (Werkgroep Boommarter Nederland)
10:45 Zien in het donker – Franklin Bretschneider (Vleermuiswerkgroep Nederland)
11:15 Korte pauze
11:30 Het gebruik van PDA’s – Titia Wolterbeek (Vlinderstichting)
12:00 Een vos met een tomtommetje – Jaap Mulder (roofdierdeskundige)


12:30 Lunch en huishoudelijk gedeelte Algemene ledenvergadering

14:00 Vervolg lezingen
14:00 Bevers peilen – Vilmar Dijkstra (Beverwerkgroep Nederland)
14:20 Oude wijn en nieuwe zak(k)en – Jan Piet Bekker (Veldwerkgroep)
14:40 Betrapt! Zoogdieren inventariseren met cameravallen – Eric Thomassen en Jeroen Willemsen (Veldwerkgroep)
15:00 Korte pauze
15:15 Onthulling Soort van het Jaar 2009
15:30 Afsluiting; gelegenheid het Ecodrome te bezoeken